Návrh na změnu partitury / Proposal for an Alteration of the Score

Seznam partitur Předchozí stránka Následující stránka

07

7. Kolíne, Kolíne_akordeon, hlas, zvuky z prostředí_accordion, voice, sounds of the environment