Jolana Havelková

(8. 5. 1966, Kolín)

Studia:

Gymnázium Kolín (1981–1985)

Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty při Slezské univerzitě v Opavě
(1991‑1993 Bc., 1996‑1998 MgA.)

V letech 1993–1994 navštěvovala mimořádné studium na FAMU (režijní semináře – Jaromil Jireš, Karel Smyczek).

Vedle vlastní tvorby se věnuje kurátorské a publikační činnosti.

Mezi léty 1990 až 2002 vedla fotografické oddělení při Základní umělecké škole Fr. Kmocha v Kolíně.

V letech 1999-2008 přednášela na Fakultě užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Ateliér fotografie a Ateliér digitálních médií).

Ilustrovala knihu Tomáše Moravy Iluzionista na záletech (Kant, Praha 1998), připravila mj. publikaci věnovanou fotografickému dílu Bedřicha Grünzweiga Mezi nebem a zemí (Kovalam, Praha 1999) a knihu autorských fotografií o Kolíně s textem Josefa Škvoreckého (Kant, Praha 2001).

Spolupracovala na filmech Fotograf František Drtikol (2000) a Slovo a obraz podle Tomáše Špidlíka (2008).

Je spoluzakladatelkou, spoluorganizátorkou a kurátorkou některých výstav fotografického festivalu Funkeho Kolín, který probíhá od roku 1993.

Cena města Kolína za rok 2022 (za reprezentaci města Kolína v oblasti fotografie doma i v zahraničí).